Dr inż. Marek Zasada

Politechnika Szczecińska

 

ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE

 

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych

---1978---

[1] Zasada M., Woźny T.: Konwersacyjne systemy programowania tokarek sterowanych numerycznie. Konferencja nt. "Zastosowanie komputerów w przemyśle", tom 3, NOT, Szczecin 1978, s. 54-58.

[2] Zasada M., Berczyński S., Olszak W.: Nowa zależność okresu trwałości ostrza od parametrów skrawania. Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa "OPTIMOS'78" nt. "Podstawy optymalizacji procesów obróbki skrawaniem" Sekcja Podstaw Technologii KBM PAN i ITM PK, Warszawa 1978.

 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych

---1984---

[3] Chmielewski K., Zasada M.: Die Anwendung der Gewichtmethode der kleinsten Quadrate zu der Schatzung der Koeffizienten in der Standzeitgleichung. Materiały II Międzynarodowego Sympozjum "Narzędzia 84", Instytut Technologii Maszyn Politechniki Krakowskiej, Kombinat VIS, SIMP, Kraków-Janowice 1984.

[4] Zasada M.: Okres trwałości ostrza przy toczeniu kształtowym nożami punktowymi. Mechanik nr 4, 1984.

[5] Zasada M., Wojtas G.: Nowe rozwiązanie trójskładowego siłomierza tokarskiego. Materiaĺy VI Konferencji naukowo-technicznej "Miernictwo dynamicznych wielkości mechanicznych", Instytut Lotnictwa, Warszawa 1984.

--1985---

[6] Szwabowski J., Zasada M.: Badania trwałości ostrza płytek wieloostrzowych do toczenia. Mechanik nr 1 1985, s. 29-34.

[7] Szwabowski J., Zasada M.: Wyznaczanie okresu trwałości ostrza i okresowej prędkości skrawania w zależności od wartości kryterium stępienia ostrza. Mechanik nr 5, 1985, s. 279-282.

[8] Szwabowski J., Zasada M.: Toczenie kopiowe. Normatywy technologiczne. MHiPN-Rt/S-05/110/II-223. Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego "WEMA", Warszawa 1985.

---1990---

[9] Chmielewski K., Zasada M.: Nastawianie układów technologicznych OUPN. Skrypt, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1990, stron: 54.

 

---1992---

[10] Zasada M.: Relacyjne modele danych technologicznych jako podstawa systemu komputerowego wspomagania prac technologa. Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji i technologii, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 482, ITM nr 10, Szczecin 1992, s. 115-126.

---1993---

[11] Zasada M.: Systemy relacyjnych baz danych w technologicznym przygotowaniu produkcji. Materiały Konferencji "Podstawy projektowania procesów i systemów produkcyjnych", Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, seria Monografie, Kraków 1993.

[12] Zasada M., Fabisiak B.: Komputerowe wspomaganie technologicznego przygotowania produkcji. Prace naukowe Instytutu Technologii Mechanicznej Politechniki Szczecińskiej, Materiały na konferencję Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Szczecińska, Szczecin, 24 czerwca 1993, s. 87-100.

---1994---

[13] Zasada M., Fabisiak B.: Wykorzystanie łączności modemowej w technicznym przygotowaniu produkcji. Sprawozdanie ze statutowej pracy naukowo-badawczej ITM PS., Politechnika Szczecińska, styczeń 1994.

[14] Fabisiak B., Zasada M.: Teletransmisja danych technologicznych w komputerowo zintegraowanych systemach produkcyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Automatyka z. 115, Nr kol. 1251, 1994, s.173-181.

[15] Zasada M.: Wykorzystanie sieci neuropodobnych do aproksymacji złożonych powierzchni na podstawie pomiarów na maszynach trójkoordynatowych. Zeszyty Naukowe PŁ Filii w Bielsku Białej, Nr 24 (1994), Budowa i Eksploatacja Maszyn Zeszyt 19, 1994.

[16] Zasada M., Fabisiak B.: Wykorzystanie sieci neuropodobnych w wybranych zagadnieniach technologicznego przygotowania produkcji. Sprawozdanie ze statutowej pracy naukowo-badawczej ITM PS nr 024-0211/18-02-06., Politechnika Szczecińska, grudzień, 1994.

---1995---

[17] Zasada M.: Sieć neuronowa jako narzędzie wspomagające klasyfikację przedmiotów. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej: "Projektowanie Procesów Technologicznych TPP '95", Sekcja Podstaw Technologii KBM PAN, Komisja Budowy Maszyn PAN Oddział w Poznaniu, Instytut Technologii Maszyn Politechniki Poznańskiej, Poznań-Czerniejewo 1995.

[18] Fabisiak B., Zasada M.: Integration einer Fertigungszelle mit Fertigungsplanung- und Vorbereitungssystemen. The International Workshop on Machine Dynamics and Production Automation, Technical University of Szczecin, Universitat Hannover, Szczecin, 1995.

 

 

---1996---

[19] Zasada M., Żaboklicki S: Technological knowledge representation in expert systems on example of the selection of technological process structure (Reprezentacja wiedzy technologicznej w systemach ekspertowych na przykładzie wyboru ramowego procesu technologicznego). Advances in technology of the Machines and Equipment (Postępy technologii maszyn i urządzeń). Kwartalnik. Polska Akademia Nauk, VOL. 20, Nr 2, 1996 (99-112).

[20] Zasada M., Chmielewski K: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w projektowaniu procesów technologicznych obróbki skrawaniem. Materiały konferencji naukowo-technicznej: „Współczesne problemy w budowie i eksploatacji maszyn“ organizowanej przez PAN, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, WM Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1996 (73-82).

---1997--

[21] Szwabowski J., Zasada M.: A possibility for utilization of genetic algorithms in optimizing cutting parameters (Możliwości wykorzystania algorytmów genetycznych do optymalizacji parametrów skrawania).  Archive of Mach. Eng. and Aut. (Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji), Vol. 17 nr 2, 1997, (43-53).

---1999---

[22] Szwabowski J., Zasada M.: Use of genetic algorithms in parametric multiobjective optimization of multi-tool operations with simultaneously active tools. Advances in technology of the Machines and Equipment (Postępy technologii maszyn i urządzeń). Kwartalnik. Polska Akademia Nauk, Vol. 23, Nr 2, 1999, (71-97 ).)

---2000---

[23] Zasada M: Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do harmonogramowania zadań w gnieździe produkcyjnym.  XII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane 2000. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria Automatyka nr 129/2000

---2001---

[24] Zasada M.: Próba wykorzystania modelu automatu komórkowego do generowania cykli obróbkowych na obrabiarki sterowane numerycznie. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej TPP’2001, Poznań, 2001

---2003---

[25] Fabisiak B., Zasada M.: Monitoring of Network Connections Within Local Manufacturing Systems - Part 1. 7th Itentational Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT2003, 15 - 17 September 2003, Lloret de Mar, Barcelona – Spain, ISBN 9958-617-18-8, page 385-388

[26] Fabisiak B., Zasada M.: Monitoring of Network Connections Within Local Manufacturing Systems - Part 2. 7th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT2003, 15 - 17 September 2003, Lloret de Mar, Barcelona – Spain, ISBN 9958-617-18-8, page, 557-560.

[..] Zasada Marek, Cieloszyk Janusz: Zgłoszenie projektu wynalazczego „Narzędzie skrawające lub nagniatające“,  (Dział Patentów i Transferu Technologii PS Szczecin, nr rej. 14-S-03) oraz  Warszawa, Urząd Patentowy RP nr P 363204.

---2004---

[27] Chmielewski K., Cieloszyk J., Nowacki J., Zasada M.: Wybrane aspekty eksploatacji narzędzi w obróbce skrawaniem nadstopów niklu. Problemy Eksploatacji - Zeszyty Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Nr 2/2004 (53), str. 83-90. Artykuł recenzowany (recenzent: prof. dr inż. Kazimierz E. Oczoś).

[28] Chmielewski K., Cieloszyk J., Nowacki J., Zasada M.: Ograniczenia i problemy badań skrawalności nadstopów na bazie niklu. Konferencja naukowo-techniczna: „MANUFACTURING’2004, Politechnika Poznańska, Poznań, 2004 (sesja posterowa).

[29] Cieloszyk J., Zasada M.: The self-propelled Rotary Tools - Future Conception in Metal cutting ?. Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings of the 15th International DAAAM Symposium, ISSN 1726-9679, ISBN 3-901509-42-9, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2004. Strony 075-076.

[30] Fabisiak B., Zasada M.: Monitoring selected Resources within Manufacturing Systems through the Internet, Part 1. The VII International Conference on Monitoring and Automatic Supervision in Manufacturing. Zakopane, 19-21 August 2004. Str. 53-54.

[31] Fabisiak B., Zasada M.: Monitoring selected Resources within Manufacturing Systems through the Internet, Part 2, Security. The VII International Conference on Monitoring and Automatic Supervision in Manufacturing. Zakopane, 19-21 August 2004. Str. 55-56.

---2005---

[32] Fabisiak B., Zasada M.: Monitoring Networked Resources within Local Manufacturing Systems. Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium, ISSN 1726-9679, ISBN 3-901509-46-1, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2005. Strony 111-112.

[33] Fabisiak B., Zasada M.: Periodical Audits of Networked Resources within  Manufacturing Systems. Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium, ISSN 1726-9679, ISBN 3-901509-46-1, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, Austria 2005. Strony 113-114.

[34] Cieloszyk J., Zasada M.: Technological and economical sides to use a self-propelled rotary tool on example turning operations. 9th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT2005, Antalya, Turkey, 26-30 September, 2005, ISBN 9958-617-28-5, page 45-48.

---2006---

[35] Chmielewski K., Cieloszyk J., Zasada M.: Narzędzia z obrotowymi płytkami skrawającymi - możliwości technologiczne i efekty stosowania. Konferencja naukowo-techniczna Tpp’2006, „Projektowanie Procesów Technologicznych”, pod patronatem Komisji Budowy Maszyn PAN oraz Politechniki Poznańskiej, ISBN 978-83-903808-7-2,  Poznań 2006, strony 85-92.

---2007---

[36] Chmielewski K., Cieloszyk J., Zasada M.: Stan geometryczny powierzchni po obróbce tokarskiej narzędziem SPRT. Obróbka skrawaniem - wysoka produktywność. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2007. ISBN 978-83-7493-343-8. (rozdział w książce nr 13.5, str. 213-220)

[37] Chmielewski K., Cieloszyk J., Zasada M.: Narzędzia skrawające z obrotowymi płytkami skrawającymi i elementami nagniatającymi. Obróbka skrawaniem - wysoka produktywność. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2007. ISBN 978-83-7493-343-8. (rozdział w książce nr 17.3, str. 361-368)

---2008---

[38] Chmielewski K., Cieloszyk J., Zasada M.: Model kształtowania stanu geometrycznego powierzchni w procesie toczenia narzędziami z samoobracającącym się ostrzem. Obróbka skrawaniem - innowacje. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Kraków 2008. ISBN 978-83-912887-8-8. (rozdział w książce nr 16.7, str. 352-359)

 

---2009---

(przyjęte do druku)

 

[39] Chmielewski K., Cieloszyk J., Zasada M.: Porównanie trwałości noża tokarskiego z płytką obrotową i stacjonarną przy obróbce hartowanej stali ŁH15.  SOS’2009, Bydgoszcz

 

[40] Zasada M., Cieloszyk J., Chmielewski K.: Nóż tokarski czołowy - narzędzie z obrotowym ostrzem skrawającym. SOS’2009,

 

[…] Cieloszyk J., Zasada M.: Analiza czasu jednostkowego operacji tokarskiej realizowanej narzędziem z obracającą się płytką skrawającą. (wysłany na konferencję TPP’2009, możliwość druku w Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji)   ---   czeka jeszcze

 

 

[…] Współautor plakatu konferencyjnego:

Cieloszyk J., Zasada M.: Analiza czasu jednostkowego operacji tokarskiej realizowanej narzędziem z obracającą się płytką skrawającą. VI Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna  „Projektowanie Procesów Technologicznych

TPP’09, 19-20 listopad 2009, Poznań.

Liczba punktów:

 

[41] Decyzja Urzędu Patentowego RP z dn. 23.06.2009 o udzieleniu patentu na wynalazek „Narzędzie skrawające lub nagniatające” na rzecz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którego twórcami są: Marek Zasada (50%) i Janusz Cieloszyk (50%).

 

---2010---

 

[42] Chmielewski K., Cieloszyk J., Zasada M.: Weryfikacja doświadczalna kinematycznych parametrów pracy narzędzia z ostrzem obrotowym.  Rozdział (IV-8) w książce „Obróbka Skrawaniem – współczesne problemy  tom 4/2010,  recenzowana, © Politechnika Łódzka, Łódź 2010. ISBN 83-920269-3-4.

 

[43] Chmielewski K., Cieloszyk J., Zasada M.: Ocena powierzchni po obróbce głowicą frezową z ostrzami obrotowymi.  Rozdział (IV-9) w książce „Obróbka Skrawaniem – współczesne problemy  tom 4/2010,  recenzowana, © Politechnika Łódzka, Łódź 2010. ISBN 83-920269-3-4.

 

[44] Wieloch G., Osajda M., Javorek L. Zasada M., Cieloszyk J., Chmielewski K.:  New idea in construction and performance of turning rotary knife. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 72, 2010: 433-437 (Ann. WULS-SGGW, For and Wood Technol. 72, 2010)

 

 

---2011---

[…]

 

[…]

 

 

 

 

Opracowania niepublikowane

(sprawozdania z prac statutowych, zadania w grantach itp.)

 

[1] Zasada M: Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do optymalizacji wybranych cykli obróbkowych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Zadanie w temacie: Wybrane zagadnienia optymalizacji procesów technologicznych z uwzględnieniem zjawisk probabilistycznych oraz metod sztucznej inteligencji, Szczecin, ITM PS 2000 (oprac. wewnętrzne)

 

[2] Zasada M.: Modelowanie i badanie strategii obróbki złożonych powierzchni przy zastosowaniu teorii automatów komórkowych. Zadanie w temacie: Wybrane zagadnienia optymalizacji procesów technologicznych z uwzględnieniem zjawisk probabilistycznych oraz metod sztucznej inteligencji, Szczecin, ITM PS 2001 (oprac. wewnętrzne)

 

[3] Zasada M.: Wybrane zagadnienia modelowania i obróbki złożonych powierzchni z wykorzystaniem systemów CAD/CAM. Zadanie w temacie: Wybrane zagadnienia optymalizacji procesów technologicznych z uwzględnieniem zjawisk probabilistycznych oraz metod sztucznej inteligencji, Szczecin, ITM PS 2002 (oprac. wewnętrzne)

 

[4] Zasada M., Fabisiak B.: Monitorowanie stanu lokalnych połączeń sieciowych w systemach wytwórczych. Zadanie w temacie: Wybrane zagadnienia optymalizacji procesów technologicznych z uwzględnieniem zjawisk probabilistycznych oraz metod sztucznej inteligencji, Szczecin, ITM PS 2003 (oprac. wewnętrzne)