PULPIT CNC SINUMERIK 810T

Ekran oraz klawisze menu

Klawisze alfanumeryczne / Sygnalizacja wykonywanej funkcji

Klawisze sterujące obrabiarką

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ
NACISKAJĄC ODPOWIEDNI SEGMENT PULPITU