Programowanie
obrabiarek sterowanych numerycznie


  • Osie współrzędnych.
  • Sterowanie obrabiarek.
  • Magazyn i głowice narzędziowe
  • Charakterystyczne punkty narzędzia
  • Ustawienie wysięgów narzędzia
  • Przesunięcie układów współrzędnych
  • Funkcje G - przygotowawcze.
  • Funkcje M - pomocnicze.

  • autorzy: Tomasz Juszczyk & Arkadiusz Kościelski